Maskinpark

För oss är det viktigt att använda miljövänliga maskiner och vi väljer alltid den mest miljövänliga klassen.

Entreprenadmaskiner
Grävmaskiner i olika storlekar från 7-50 ton
Väghyvlar
Lastmaskiner i olika storlekar
Lastbilar med släp
Dumprar
Sopmaskiner
Lastväxlare
Bandschaktare
Skeedsteer
Buskröjningsmaskiner

Till varje fordon finns det mängder av utrustning. 600 st extra redskap

Hydraulhammare
Krosskopa
Twisterskopa som blandar och maler ner organiska materiel. Separerar förorenade massor ifrån rena samt finsorterar blöt jord. Sållar även jord från grus och sten.
GPS